More stuff on my brand new Artstation:


Senyor seriós

Sketch d'una hora i mitja més o menys. Avui em sento cubista.